Freumhan Falaichte le Gillebrìde MacIlleMhaoil

November 19 | 20:00 - 21:00

Cill Donnain All Ages Spoken Word / Performance Poetry / Slam Gaelic, Music, Poetry

S e seinneadair cliùiteach a th' ann an Gillebrìde MacIlleMhaoil, à Gearraidh Bhailteas ann an Uibhist a Deas, a th' air nochdadh fad is farsaing. Bidh e a' cur clàr ùr air bhog de dh'òrain ùra Ghàidhlig, a sgrìobh e fhèin neo a luchd-eòlais. Tha na h-òrain mu iomadh rud, iad uile a' riochdachadh na fèin-aithne Uibhistich a th' aig Gillebrìde. Gillebrìde MacMillan, a renowned Gaelic singer from South Uist, will launch his CD of newly penned Gaelic songs, Freumhan Falaichte.

Free (unticketed)

Book your place

If you have any questions or for more information, please contact the venue directly.

01878 700 154

Venue information

Taigh-tasgaidh Chill Donnain

Cill Donnain

HS8 5RZ

It is all on one floor, with ramps.


Back to list of events