Calum MacFhionghain ri Còmhradh

November 20 | 19:00 - 20:00

Cill Donnain Adults Panel Event / Author Reading Gaelic, Scottish Writers

Tha Calum agus a cho-sgrìobhadair, Seonag Monk, an dèidh a bhith ag obrachadh còmhla air sgriobtaichean telebhisean, rèidio agus àrd-ùrlar airson còrr math ’s fichead bliadhna, agus tha iad air grunn dhuaisean a thogail air an t-slighe, lethid an duais chliùmhor airson Best Entertainment aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2014 airson Dà Là san Dàmhair. Tha Calum air dà sgeulachd ghoirid agus pìos bàrdachd fhaighinn ann an clò ach ’s e seo a’ chiad uair aige feuchainn air nobhail a sgrìobhadh. Tha e a’ coimhead air adhart ri saoghal comadaidh fhàgail gu aon taobh agus feuchainn air cuspair a tha na tharraing mhòr dha – os-nàdar. Calum will speak about the challenges inherent in moving from comedy writing to a darker genre of prose.

Free (unticketed)

Book your place

If you have any questions or for more information, please contact the venue directly.

01878 700 154

Venue information

Taigh-tasgaidh Chill Donnain

Cill Donnain

HS8 5RZ

It is all on one floor, with ramps.


Back to list of events