Adhbhar Ar Sòlais le Marion Nic 'IlleMhoire

November 19 | 19:00 - 20:00

Cill Donnain All Ages Panel Event / Author Reading, Spoken Word / Performance Poetry / Slam Gaelic, Poetry

Air a gheàrr-liosta do Dhuais Dhòmhnaill Meek 2018, 's e ciad leabhar le Marion NicIlleMhoire, bana-bhàrd le ceanglaichean làidir do dh'Uibhist a Deas agus Barraigh, a th' ann am Brìgh 's Spiorad. 'S i Marion a ghlèidh Duais nan Sgrìobhadairean Ùra (Urras Leabhraichean na h-Alba) airson bàrdachd Ghàidhlig ann an 2017 agus tha an sgrìobhadh aice mu chreideamh, spioradalachd, brìgh na beatha agus tìr a h-àrach. Leanaidh lainnse CD agus cèilidh an dèidh làimhe. Shortlisted for the Dòmhnall Meek Prize 2018, Brìgh 's Spiorad is Marion Morrison's first poetry book. She was the New Writer for Gaelic Poetry in 2017 and writes about subjects close to her heart. A CD launch and song cèilidh will follow afterwards.

Free (unticketed)

Book your place

If you have any questions or for more information, please contact the venue directly.

01878 700 154

Venue information

Taigh-tasgaidh Chill Donnain

Cill Donnain

HS8 5RZ

It is all on one floor, with ramps.


Back to list of events